หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2564
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-03-17 13:59:23

วานนี้ (25 ม.ค. 63) เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2564 พร้อมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารของผู้ที่สมัครและได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 ชั้น 4
Download