หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นายมานะ ยิ้มแต้ จบการศึกษาปี 2557 ทำงาน บ. Umchi engineering จำกัด ตำแหน่งวิศวกร หน้าที่รับผิดชอบติดตั้งระบบ Solar rooftop และงานเดินระบบไฟฟ้าในอาคาร
นายมานะ ยิ้มแต้ จบการศึกษาปี 2557 ทำงาน บ. Umchi engineering จำกัด ตำแหน่งวิศวกร หน้าที่รับผิดชอบติดตั้งระบบ Solar rooftop และงานเดินระบบไฟฟ้าในอาคาร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-04-13 18:59:08

เลือกเรียนที่ #สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จบแล้วไปประกอบอาชีพอะไรกันได้บ้าง วันนี้ขอแนะนำศิษย์เก่าของสาขาวิชา นายมานะ ยิ้มแต้ จบการศึกษาปี 2557 ทำงาน บ. Umchi engineering จำกัด ตำแหน่งวิศวกร หน้าที่รับผิดชอบติดตั้งระบบ Solar rooftop และงานเดินระบบไฟฟ้าในอาคาร 


Download