หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นาย วัชรศิลป์ กิจบำรุง จบการศึกษาปี 2548 ประกอบธุรกิจส่วนตัว หจก. เอฟ.เอส.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส รับตกแต่งภายใน-ภายนอก รับเหมาก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า และงานซ่อมบำรุงรักษา
นาย วัชรศิลป์ กิจบำรุง จบการศึกษาปี 2548 ประกอบธุรกิจส่วนตัว หจก. เอฟ.เอส.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส รับตกแต่งภายใน-ภายนอก รับเหมาก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า และงานซ่อมบำรุงรักษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-04-13 18:58:59

เลือกเรียนที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จบแล้วไปประกอบอาชีพอะไรกันได้บ้าง วันนี้ขอแนะนำศิษย์เก่าของสาขาวิชา นาย วัชรศิลป์ กิจบำรุง จบการศึกษาปี 2548 ประกอบธุรกิจส่วนตัว หจก. เอฟ.เอส.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส  รับตกแต่งภายใน-ภายนอก รับเหมาก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า และงานซ่อมบำรุงรักษา

Download