หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นายรัฐธรรมนูญ ประสพวงษ์ ปัจจุบันทำงานที่ บริษัทอุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก Technic & Design Service ฝ่าย R&D
นายรัฐธรรมนูญ ประสพวงษ์ ปัจจุบันทำงานที่ บริษัทอุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก Technic & Design Service ฝ่าย R&D

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-04-13 18:57:56

เลือกเรียนที่ นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จบไปมีงานทำ ขอแนะนำศิษย์เก่า นายรัฐธรรมนูญ ประสพวงษ์ รุ่น 20 จบปีการศึกษา 2550 ปัจจุบันทำงานที่ บริษัทอุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก Technic & Design Service ฝ่าย R&D


Download