หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นางสาวอินธิรา นนลือชา (พี่บุ๋ม) ได้รับทุนสนับสนุนจาก Chiba University เพื่อเข้าอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด ตำแหน่ง ธุรการการจัดการและพัฒนาระบบ
นางสาวอินธิรา นนลือชา (พี่บุ๋ม) ได้รับทุนสนับสนุนจาก Chiba University เพื่อเข้าอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด ตำแหน่ง ธุรการการจัดการและพัฒนาระบบ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-04-13 18:56:52

เลือกเรียนที่ นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จบไปมีงานทำ ขอแนะนำศิษย์เก่า นางสาวอินธิรา นนลือชา (พี่บุ๋ม) จบปีการศึกษา 2562 (รุ่น 31) ระหว่างศึกษามีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนจาก Chiba University เพื่อเข้าอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด ตำแหน่ง ธุรการการจัดการและพัฒนาระบบ

Download