หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นายลิขสิทธิ์ ยืนยงเจริญ ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท เปเปอร์บ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน และวิทยากร ฝึกอบรม มาตรฐาน ISO
นายลิขสิทธิ์ ยืนยงเจริญ ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท เปเปอร์บ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน และวิทยากร ฝึกอบรม มาตรฐาน ISO

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-04-26 15:18:55

เลือกเรียนที่ นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จบไปมีงานทำ ขอแนะนำศิษย์เก่า นายลิขสิทธิ์ ยืนยงเจริญ (พี่นิค) จบปีการศึกษา 2549 (รุ่น 18) ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท เปเปอร์บ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน และวิทยากร ฝึกอบรม มาตรฐาน ISO และ ลดต้นทุนการผลิต-เพิ่มผลผลิต (Producivity) 


Download