หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับมอบ Network Path Cable Cat5E จาก Manager บริษัทบีซีเทค จำนวน 52 เส้น
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับมอบ Network Path Cable Cat5E จาก Manager บริษัทบีซีเทค จำนวน 52 เส้น

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-05 23:54:00

5 ก.พ. 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับมอบ Network Path Cable Cat5E จากคุณวุฒิกมล วัฒนขำ Manager บริษัทบีซีเทค จำนวน 52 เส้น เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
Download