หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงงานตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์มาอบผลผลิตทางการเกษตร
โครงงานตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์มาอบผลผลิตทางการเกษตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-17 18:46:21

โครงงานตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์  เป็นการใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์มาอบผลผลิตทางการเกษตร โครงงานประกอบด้วยตู้ที่สามารถเก็บความร้อนให้อยู่ภายในตู้ พร้อมติดตั้งเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้นภายในตู้อบ เมื่อความชื้นภายในตู้เกินค่าที่ตั้งไว้ ระบบจะควบคุมให้พัดลมดูดอากาศทำงานเพื่อช่วยลดความชื้นของผลผลิตทางการเกษตรลง และพัดลมจะหยุดทำงานเมื่อความชื้นลดลงถึงค่าที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงค่า และตั้งค่าอุณหภูมิ และความชื้น ผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ ในช่วงเวลาที่ไม่มีแดดยังสามารถอบผลผลิตทางการเกษตรได้โดยอาศัยความร้อนจากหลอดไฟที่ติดตั้งอยู่ภายในตู้  โดยเครื่องจะนำไปใช้งานที่ผู้ผลิตสินค้า OTOP กล้วยอบไส้มะขาม ชุมชนบ้านยาวี ตำบลวังชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์


Download