หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงงานของนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้า เป็นการนำปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP มาออกแบบและสร้างเครื่องฝานกล้วยหิน และตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
โครงงานของนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้า เป็นการนำปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP มาออกแบบและสร้างเครื่องฝานกล้วยหิน และตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-17 19:16:32

โครงงานของนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นการนำปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP มาออกแบบและสร้างเครื่องฝานกล้วยหิน และตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำไปใช้งานได้จริง โดยโครงงานทั้ง  2 นี้จะนำไปใช้งานที่ผู้ผลิตสินค้า OTOP กล้วยอบไส้มะขาม ชุมชนบ้านยาวี ตำบลวังชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
Download