หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > หลักสูตร “งานจ้างก่อสร้างและการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
หลักสูตร “งานจ้างก่อสร้างและการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-03-30 10:19:05

หลักสูตร “งานจ้างก่อสร้างและการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 1  ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม Bella B Hotel นนทบุรี 


>>> ดาวน์โหลดรูปภาพ คลิ๊กที่นี่ <<<คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “งานจ้างก่อสร้างและการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม Bella B Hotel นนทบุรี  โดยมี อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา เป็นวิทยากรบรรยาย

Download