หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > บริษัท VSTECS มานำเสนอซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud และ Feature ใหม่ๆ ของ Adobe
บริษัท VSTECS มานำเสนอซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud และ Feature ใหม่ๆ ของ Adobe

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-06-24 15:43:53

25 มี.ค. 2564 คุณณัฐญา ทองศาสตร์ Business Development Manager จากบริษัท VSTECS มานำเสนอซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud และ Feature ใหม่ๆ ของ Adobe เช่น Aero, Animate. XD, Sign เป็นต้น ให้กับอาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภัทรา ลูกรักษ์ และอาจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียDownload