หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > " Creative & Design 2021 " จากรุ่นพี่ศิษย์เก่า ที่มาให้ความรู้ และเล่าประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานให้แก่น้องๆ
" Creative & Design 2021 " จากรุ่นพี่ศิษย์เก่า ที่มาให้ความรู้ และเล่าประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานให้แก่น้องๆ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-06-24 16:09:32

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ " Creative & Design 2021 " จากรุ่นพี่ศิษย์เก่า ที่มาให้ความรู้ และเล่าประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานให้แก่น้องๆ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม 

นางสาวชณาพร สิวารักษ์กานกุล (พี่แนน) - เขียนแบบอินทีเรีย

นายณัฐพล ใจรังษี (พี่เจน) - 3D Interior

นายพิสิษฐ์ สุทัศน์ชูโต (พี่เปียว) - 3D Interior 

นายโอฬาร สุวพัศน์ (พี่โอฬาร) - BIM Modeler

24 มีนาคม 2564 อาคาร 47 ชั้น 1 ห้อง 4711 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download