หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้ความอนุเคราะห์บริจาคเครื่องทดสอบ ความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Voltage Tester) จำนวน 4 เครื่อง แก่สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้ความอนุเคราะห์บริจาคเครื่องทดสอบ ความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Voltage Tester) จำนวน 4 เครื่อง แก่สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-11 01:24:45

9 เมษายน 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิพรรณ แฝงจันดา หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้ความอนุเคราะห์บริจาคเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Voltage Tester) จำนวน 4 เครื่อง แก่สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ของสาขาวิชาฯ


Download