หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นางสาวม่านไหม ฐิติยากูร และนายคามิน แสงศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับประกาศนียบัตรจากงาน The Asia Student Workshop on Image Science 2021 Online
นางสาวม่านไหม ฐิติยากูร และนายคามิน แสงศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับประกาศนียบัตรจากงาน The Asia Student Workshop on Image Science 2021 Online

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-11 16:05:11

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวม่านไหม ฐิติยากูร (Mhanmai Titiyakrun) และนายคามิน แสงศรี (Kamin Sangsri) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับประกาศนียบัตรจากงาน The Asia Student Workshop on Image Science 2021 Online โดยมีมหาวิทยาลัยชิบะ (Chiba University) จากประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพ ณ วันที่ 15-19 มีนาคม 2564


Download