หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดประชุมวางแผนแนวทางการประชาสัมพันธ์ TCAS 3 Admission 1 ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดประชุมวางแผนแนวทางการประชาสัมพันธ์ TCAS 3 Admission 1 ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-11 18:27:16

22 เมษายน 2564 ทีมงานประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดประชุมวางแผนแนวทางการประชาสัมพันธ์ TCAS 3 Admission 1 ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet โดยมี อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาฯ เป็นประธานการประชุมDownload