หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-13 22:53:19

ผศ.ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”
Download