หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > วางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Smart Education 9 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลด้านทันตกรรม
วางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Smart Education 9 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลด้านทันตกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-08-08 16:16:20

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  และทันตแพทย์ วัฒนา บุญอ่อน กรรมการทันตแพทยสภา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นายปิยวัชร วุฒิโช นายภัทราวุธ พิกุลทอง และนายพัชรพงษ์ ผาดงยาง ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google Meet ในการวางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Smart Education 9 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลด้านทันตกรรมสำหรับบุคลากรทางวิชาชีพและประชาชน และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถช่วยลดความแออัดในระบบการให้บริการภายในของโรงพยาบาลได้

Download