หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > “ แซงเซาเล่าอาร์ค “ นิทรรศการวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 8 โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
“ แซงเซาเล่าอาร์ค “ นิทรรศการวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 8 โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-08-08 17:32:24

“ แซงเซาเล่าอาร์ค “ นิทรรศการวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 8

โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม ที่ต้องการนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อนำเสนองานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา
Download