หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขัน Cabling & Networking Contest ปี 9 ผลคะแนนได้ลำดับที่ 32 และ 33
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขัน Cabling & Networking Contest ปี 9 ผลคะแนนได้ลำดับที่ 32 และ 33

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-09-12 14:32:55

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

      1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นายนัฐพล ภู่เขียว 

      2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นางสาวทักษพร พลพิมภา 

ในการแข่งขัน Cabling & Networking Contest ปี 9 โดย บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สู่รอบคัดเลือกกรุงเทพฯ และภาคกลาง เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบ Online ผ่านระบบ ZOOM 

ผลคะแนนได้ลำดับที่ 32 และ 33Download