หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (SEAT-RMU 2021)
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (SEAT-RMU 2021)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-09-12 16:55:32

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 

          นางสาวม่านไหม ฐิติยากูร, นายญาณกร ผลเจริญ  และนายคามิน แสงศรี นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (SEAT-RMU 2021) ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) 

นำเสนอบทความเรื่อง "ระบบระบุรถยนต์ 4 ล้อด้วยการเรียนรู้เชิงลึกบนคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์แบบสมองกลฝังตัว" ที่ปรึกษาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี, ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช และ ดร.รวิ อุตตมธนินทร์


Download