หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัย (งบประมาณรายได้) ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัย (งบประมาณรายได้) ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-09-14 11:39:44

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัย (งบประมาณรายได้) ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภวิทย์ บุญศรีเมือง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม และมีคณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีอุจสาหกรรมเข้าร่วมฟังประชุมชี้แจงในครั้งนี้

Download