หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > รายการ "Wee Talk 30 วัน 30 คน 30 content" โดย อ.นราทัศน์ ประมวลสุข (อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
รายการ "Wee Talk 30 วัน 30 คน 30 content" โดย อ.นราทัศน์ ประมวลสุข (อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-09-14 22:51:20

รายการ "Wee Talk 30 วัน 30 คน 30 content" 

Youtube ช่อง Green Working Space

หัวข้อ "Universal Design for Tourism" 

โดย อ.นราทัศน์ ประมวลสุข (อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา) 

ดำเนินรายการโดย อ.วีรกฤตนุ์ ธาระเวทย์


https://fb.watch/80vxf67ThZ/Download