หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายชำนิ นิลอรุณ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายชำนิ นิลอรุณ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-12-13 11:00:48

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดี พร้อมด้วย ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายชำนิ  นิลอรุณ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  และ นางสาวบุศรา ศรีกระหนก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี  อาคาร 31 ชั้น 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาDownload