หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > รองคณบดีคณะเทคโนฯ เข้าตรวจเยี่ยมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดให้นักศึกษาเข้าเรียน On-site
รองคณบดีคณะเทคโนฯ เข้าตรวจเยี่ยมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดให้นักศึกษาเข้าเรียน On-site

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-01-18 09:38:48

ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าตรวจเยี่ยมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดให้นักศึกษาเข้าเรียน On-site ณ อาคารเรียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download