หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > หารือแนวทางการร่วมมือจัดทำโครงการ แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต กรุงเทพมหานคร (Anti-corruption Arts)
หารือแนวทางการร่วมมือจัดทำโครงการ แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต กรุงเทพมหานคร (Anti-corruption Arts)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-02-17 09:53:54

8 ธ.ค. 2564 ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ผศ.จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร และอาจารย์ศุภโชค สนธิไชย อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หารือแนวทางการร่วมมือจัดทำโครงการ แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต กรุงเทพมหานคร (Anti-corruption Arts) ซึ่งจะจัดขึ้นในโรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวเพ็ญลักษณ์ บุญความดี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
Download