หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-03 15:59:12

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดี พร้อมด้วย รองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ณ อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
Download