หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนคณะเทคโนฯ เข้ารับโล่รางวัล 3 รางวัล ในโครงการ "อาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล" ประจำปีงบประมาณ 2563-2564
คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนคณะเทคโนฯ เข้ารับโล่รางวัล 3 รางวัล ในโครงการ "อาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล" ประจำปีงบประมาณ 2563-2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-07 14:12:01

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในงานมอบโล่รางวัล ในโครงการ "อาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล" ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนคณะเทคโนฯ เข้ารับโล่รางวัล 3 รางวัล ดังนี้

รางวัลชมเชย ประจำปี 2563 ได้แก่ อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2564 ได้แก่ อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประจำปี 2564 ได้แก่ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 


Download