หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > รับมอบของขวัญปีใหม่จากสำนักศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
รับมอบของขวัญปีใหม่จากสำนักศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-07 16:04:05

28 ธันวาคม 2564 นางสาว ตวงพร เซอร์ประยูร หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับมอบของขวัญปีใหม่จากสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Download