หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > เทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)
เทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-08 16:30:36

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) 

????  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า


ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03Download