หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-11 15:27:42

วันที่ 20 มกราคม 2565 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานในที่ประชุม ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) ในวันที่ 24 - 25 มกราคม 2565  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม (Google Meet)
Download