หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าพบและแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งผู้ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าพบและแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งผู้ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-14 09:16:53

วันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ ได้เข้าพบและแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าแด่ท่าน ขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศาลาว่าการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทั้งหารือทำความร่วมมือแนวทางการทำวิจัยและบริการวิชาการ 
Download