หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เยี่ยมชมบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เยี่ยมชมบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-14 09:31:45

วันที่ 24 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เยี่ยมชมบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565  ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download