หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ทำนุศิลปะและวัฒนธรรม > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-21 14:47:56

วันที่ 27 มกราคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์  รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ณ บริเวณลานองค์พระวิษณุกรรม อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
Download