หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมรณรงค์แต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ไทย-การแต่งกายด้วยผ้าไทย
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมรณรงค์แต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ไทย-การแต่งกายด้วยผ้าไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-04-05 11:29:29

บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมรณรงค์แต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ไทย-การแต่งกายด้วยผ้าไทย ภายใต้โครงการพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย นำโดยคุณตวงพร  เซอร์ประยูร หัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นชาวสวนสุนันทา รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรได้มีส่วนร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอดวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ตลอดจนเป็นการดำรงซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย เชื่อมโยงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของไทยให้สอดคล้องไปกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน
Download