หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2565 ให้กับโรงเรียนด่านช้างวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2565 ให้กับโรงเรียนด่านช้างวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-04-05 11:39:35

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสมัย โสพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า อาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย คุณ ตวงพร เซอร์ประยูร หัวหน้าสำนักงานคณบดี และคุณบัญนษร สันฐาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา เข้าร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2565 ให้กับโรงเรียนด่านช้างวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเครือข่ายอาจารย์แนะแนว


Download