หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ได้มอบสิ่งประดิษฐ์ชั้นวางผลิตภัณฑ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ตำบลคลองโยง 2 อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ได้มอบสิ่งประดิษฐ์ชั้นวางผลิตภัณฑ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ตำบลคลองโยง 2 อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-04-19 15:06:06

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ได้มอบสิ่งประดิษฐ์ชั้นวางผลิตภัณฑ์ Corrugated Cardboard P.O.P Shelf Standee พร้อมกับถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มเพื่อใช้ในการจัดทำผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ในโครงการแนวทางการจัดการขยะเหลือใช้เพื่อยกระดับรายได้ของชุมชน (Waste Management Approaches to Raise Community Revenue) โดยมี คุณสุจิตรา พูลสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ตำบลคลองโยง 2 อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
Download