หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้ง อาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมถ่ายทำวีดีทัศน์ Mini-Project Robot จากทีมงานรายการ “Class One ทางฉัน ฝันเธอ” ตอน “ภาชนะ 2022”
คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้ง อาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมถ่ายทำวีดีทัศน์ Mini-Project Robot จากทีมงานรายการ “Class One ทางฉัน ฝันเธอ” ตอน “ภาชนะ 2022”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-05-03 10:05:18

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์  รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องหลักสูตรการสอนในระดับปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้ง อาจารย์ นักศึกษา  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมถ่ายทำวีดีทัศน์ Mini-Project Robot จากทีมงานรายการ “Class One ทางฉัน ฝันเธอ” ตอน “ภาชนะ 2022”อีกทั้ง ผ่านอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นอาชีพที่กำลังมาแรง เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้  ณ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download