หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ “FIT GOT TALENT”
สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ “FIT GOT TALENT”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-05-10 13:49:14

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ “FIT GOT TALENT” เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 ออนไลน์ผ่านทางเพจสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัลดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ นายศักรินทร์  ผันสืบ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 นางสาววิภารัตน์  ใกล้บุผา สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายสพล  วัฒนะศรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

โดยตัดสินโดยการนับจากยอดไลก์

โดยรางวัลชนะเลิศ จำนวนยอดไลก์ 242 ไลก์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวนยอดไลค์ 123 ไลก์

รางวัลที่รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวนยอดไลค์ 32 ไลก์

ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และประกาศผลรางวัลเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล


Download