หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดี เข้าร่วมหารือในวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565
คณบดี เข้าร่วมหารือในวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-05-11 15:37:12

วันที่ 12 เมษายน 2565  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี  ได้เข้าร่วมหารือในวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565  ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download