หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานมหกรรมด้านเทคโนโลยีไอซีทีประจำปี HUAWEI CONNECT 2022 ภายใต้แนวคิด “UNLEASH DIGITAL” (ปลดปล่อยพลังแห่งดิจิทัล)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานมหกรรมด้านเทคโนโลยีไอซีทีประจำปี HUAWEI CONNECT 2022 ภายใต้แนวคิด “UNLEASH DIGITAL” (ปลดปล่อยพลังแห่งดิจิทัล)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-10-11 12:36:41

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานมหกรรมด้านเทคโนโลยีไอซีทีประจำปี HUAWEI CONNECT 2022 ภายใต้แนวคิด “UNLEASH DIGITAL” (ปลดปล่อยพลังแห่งดิจิทัล) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงานหัวเว่ยได้รวบรวมผู้นำอุตสาหกรรมไอซีทีนำสินค้าเทคโนโลยีมาจัดแสดง และให้ผู้ที่สนใจได้ทดลองใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ อาทิ คลาวด์, AI และ 5G เพื่อนำไปต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ของธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยการเข้าร่วมงานดังกล่าวได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ให้ก้าวสู่การเป็นมหาลัยชั้นนำของโลกต่อไป


Download