หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ รับมอบชุดทดลองปัญญาประดิษฐ์ (Open AI kits) เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ รับมอบชุดทดลองปัญญาประดิษฐ์ (Open AI kits) เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-10 15:35:38

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดีคณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ รับมอบชุดทดลองปัญญาประดิษฐ์ (Open AI kits) เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล จำนวน 10 ชุด มูลค่า 90,000 บาท จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อนำมาพัฒนาเนื้อหา ความรู้ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในภาคการศึกษา อุตสาหกรรม และอื่นๆ ให้กับนักศึกษาได้มีทักษะการปฏิบัติงานและการประยุกต์ใช้งาน AI ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

Download