หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.สมุทรปราการ
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.สมุทรปราการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-02-03 10:59:30

1 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ได้ไปแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566

Download