หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-01 09:21:15

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย  คุณบัญนษร สันฐาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา และคุณณธกมล ลูกคำ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download