หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > พิธีมอบเกียรติบัตรการอบรมหุ่นยนต์แขนกลเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาทักษะใหม่สำหรับบุคลากร (Upskilling and Reskilling Arm Robot Training for Staff)
พิธีมอบเกียรติบัตรการอบรมหุ่นยนต์แขนกลเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาทักษะใหม่สำหรับบุคลากร (Upskilling and Reskilling Arm Robot Training for Staff)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-01 10:24:23

พิธีมอบเกียรติบัตรการอบรมหุ่นยนต์แขนกลเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาทักษะใหม่สำหรับบุคลากร (Upskilling and Reskilling Arm Robot Training for Staff) โดย ผศ.ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 16 ก.พ. 2566 ณ ห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง (Simulation LAB) อาคาร 47 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download