หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ามอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดแด่ รองศาสตราจารย์ ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ามอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดแด่ รองศาสตราจารย์ ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-01 13:30:18

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เข้ามอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดแด่ รองศาสตราจารย์ ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download