หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย จัดโครงการสัมมนาการออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุดของขวัญ
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย จัดโครงการสัมมนาการออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุดของขวัญ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-30 13:43:12

วันที่ 10 มีนาคม 2566 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย จัดโครงการสัมมนาการออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุดของขวัญ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 นำเสนองานเป็นรายกลุ่ม

และได้รับเกียรติจาก คุณฐิติภัทร ฟองเลิศนุกุล Head of Creative and PR  บริษัทคันทาร์ (ประเทศไทย) และคุณกิจจา วรดำรง Packaging Graphic Designer เป็นวิทยากร พร้อมทั้งแนะนำ และเสนอความคิดเห็นให้กับ

นักศึกษาที่ออกแบบชุดบรรจุภัณฑ์กาแฟและขนม และบรรจุภัณฑ์ชุดของขวัญจากอัตลักษณ์ชุมชนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อพัฒนาผลงานต่อไป ณ ห้อง 4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download