หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-30 13:48:30

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัยของ นางสาวสุวิมล   บุตรขุน นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ The ICBTS International Academic Multidisciplines Research Conference Fukuoka 2023, In the theme of "International Conference on Social Sciences, Sociology, Architecture, Business, and Management in Globalization"

ณ เมืองฟุกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2566

Download