หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมรับฟังบรรยายงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิบะประเทศญี่ปุ่น
คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมรับฟังบรรยายงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิบะประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-30 14:14:58

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เข้าร่วมรับฟังบรรยายงานวิจัยในหัวข้อ Recyling material sciences และหารือเกี่ยวกับการทำวิจัยร่วมกันในอนาคต โดยมี Associate Prof. Dr. Takayuki Wajima จากสาขา Materials Science คณะGraduate school of Engineering มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้บรรยาย ณ  ห้อง Lounge room อเนกประสงค์อาคาร 42 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีอุตาหกรรม และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

Download