หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำเป้าหมายความสำเร็จตามเกณฑ์หรือผลลัพท์
คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำเป้าหมายความสำเร็จตามเกณฑ์หรือผลลัพท์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-30 14:27:44

วันที่ 20 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำเป้าหมายความสำเร็จตามเกณฑ์หรือผลลัพท์ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download