หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเรื่อง“แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง”(วันที่สอง)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเรื่อง“แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง”(วันที่สอง)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-30 15:01:24

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเรื่อง“แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง” ในวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ชุติมาสกุล จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 127 คน ณ ห้องภาณุมาศ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

Download